Français English Deutsch Nederlands Español Italiano Português Polski Pycckий Hugary România Turkey
Wij maken er ons werk van u te helpen!

 

 

Indien U voor de betaling van uw boete beroep heeft gedaan op ons bedrijf  “CAI “:

in Frankrijk : onze juristen staan ter uw beschikking voor de verdediging en het aantekenen van beroep bij de rechtbanken met het oog op de  terugwinning van een deel van de consignatie
in België : indien u bij de betaling eerder gekozen heeft voor de consignatie dan voor de inning kunnen onze juristen u helpen bij het terugwinnen van een deel van de consignatie.
in Spanje : op uw aanvraag « gratis vertaling » van uw PV
                            Later kunnen we dan eventueel de procedure starten om een deel van de boete terug te winnen (in het algemeen 25 %).